Radon yn y Gweithle

Beth yw effeithiau Radon?

Mae'r rhan fwyaf o'r nwy radon y mae pobl yn ei anadlu i mewn yn cael ei anadlu mas ac ychydig iawn o berygl sydd ganddo, fodd bynnag mae cynhyrchion dadfeilio radon yn ymbelydrol sy'n fwy o berygl i iechyd y gweithiwr.  Radon yw'r ail fwyaf o achosion cancr yr ysgyfaint yn y DU, ar ôl ysmygu ac felly efallai y bydd angen rhagofalon os yw eich gweithwyr yn gweithio mewn amgylchedd lle mae llawer o radon.  Fe gewch ragor o wybodaeth os ewch at HSE Radon in the workplace

ID: 1511, adolygwyd 17/03/2023