Rhaglen Datblygu Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC)

Cyrsiau Gofal Plant
Cyrsiau Gofal Oedolion
##ALTURL## Fforwm Eiriolwyr dros Ddementia

Fforwm Eiriolwyr dros Ddementia

Diben y fforwm hwn yw helpu cefnogi Eiriolwyr dros Ddementia yn eu swyddogaeth trwy rannu gwybodaeth ac arferion gorau, cynorthwyo nodi anghenion hyfforddi a darparu cyfleoedd dysgu.
##ALTURL## AM SCWWDP

AM SCWWDP

Yr awdurdod lleol sy’n arwain y bartneriaeth ac mae’n cynnwys cynrychiolwyr y sector cyhoeddus, y sector gwirfoddol a’r sector annibynnol gyda buddiannau mewn: darparu gofal cymdeithasol, hyfforddiant, gyrfaoedd, gwasanaethau plant, iechyd a ffyniant, a chefnogi defnyddwyr gwasanaethau a gofalwyr.
##ALTURL## Gyrfaoedd mewn gofal cymdeithasol

Gyrfaoedd mewn gofal cymdeithasol

Wrth weithio mewn gofal cymdeithasol, gallwch fynd adref ar ddiwedd pob diwrnod gan wybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywyd rhywun.


ID: 2680, revised 06/06/2019