RDGGCC Cyrsiau

Cyrsiau Hyfforddi RhDGGCC

Hyfforddi a Datblygu

Mae RhDGGCC yn darparu cyfleoedd i hyfforddi a datblygu i bobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol.  Mae'n rhaid i chi fod yn weithiwr gofal cyflogedig neu'n gweithio i sefydliad gwirfoddol sy'n gofalu am bobl yn Sir Benfro, er mwyn bod yn gymwys i gael ein hyfforddiant.  

Amserlen Hyfforddi

Rydym yn treialu medru defnyddio’n platfform dysgu ar-lein (DRGC) fel y lle i ddod o hyd i wybodaeth am gyrsiau Rhaglen Datblygu'r Gweithlu Gofal Cymdeithasol Cymru (RhDGGCC), archebu lleoedd ar y cyrsiau, a chael mynediad at adnoddau dysgu am ddim.

I weld yr amserlen ar gyfer cyrsiau diweddaraf RhDGGCC ac adnoddau rhad ac am ddim, ewch i DRGC (Dysgu Rhyngweithiol Gofal Cymdeithasol) (yn agor mewn tab newydd).

I archebu, defnyddiwch y ffurflen gais newydd ar-lein. Mae ffurflen benodol ar gyfer pob cwrs.

Cysylltiadau

Hyfforddi RhDGGCC 

Archifau Sir Benfro
Prendergast
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2PE  

 

I gael rhagor o fanylion unrhyw gwrs:

Martin Stenning (Gweinyddydd RhDGGCC) Ffôn: 01437 776195

Klaudia Groblewska (Cymorthwy-ydd Weinyddol RhDGGCC) Ffôn: 01437 776052

ebost:scwwdpTr@pembrokeshire.gov.uk

 

 

ID: 4060, adolygwyd 02/08/2023