COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

RDGGCC Cyrsiau

Cyrsiau Hyfforddi RhDGGCC

Hyfforddi a Datblygu

 

I bwy mae hyfforddiant RhDGGCC?

Mae RhDGGCC yn darparu cyfleoedd i hyfforddi a datblygu i bobl sy'n gweithio ym maes gofal cymdeithasol.  Mae'n rhaid i chi fod yn weithiwr gofal cyflogedig neu'n gweithio i sefydliad gwirfoddol sy'n gofalu am bobl yn Sir Benfro, er mwyn bod yn gymwys i gael ein hyfforddiant.  

 

Rhestr Hyfforddi Fisol  

Gofal Oedolion Amserlen Hyfforddi - Gorffennaf 2021

Gofal Plant

 

Mae dyddiadau ein cyrsiau hyfforddi, yn ogystal â gwybodaeth arall yn cael eu hanfon mas yn fisol.  Os ydych chi'n gymwys i gael ein hyfforddiant ac yn dymuno bod ar ein rhestr ddosbarthu e-bost, mae croeso i chi e-bostio scwwdpTr@pembrokeshire.gov.uk

 

Cysylltiadau

Os oes arnoch chi eisiau lle ar unrhyw gwrs neu gyrsiau hyfforddi, anfonwch ffurflen gais os gwelwch yn dda i:  

Hyfforddi RhDGGCC 

Archifau Sir Benfro
Prendergast
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 2PE  

Ffôn: 01437 776052

 

I gael rhagor o fanylion unrhyw gwrs gwelwch  neu gysylltu â:

Martin Stenning (Gweinyddydd RhDGGCC) Ffôn: 01437 776195

Dan Jenkins (Cymorthwy-ydd Weinyddol RhDGGCC) Ffôn: 01437 776052

scwwdpTr@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 4060, adolygwyd 24/01/2020