RDGGCC Cyrsiau

Gwneud cais am gwrs

Pwrpas cyllido SCWWDP yw ychwanegu at yr adnoddau dysgu a datblygu sy’n cael eu darparu gan gyflogwyr y gweithlu gofal cymdeithasol ar draws yr holl ddarparwyr a sefydliadau gofal cymdeithasol.  Yn ychwanegol at wasanaethau gofal cymdeithasol rheoledig ac wedi’u comisiynu, mae hyn yn cynnwys, ymhlith eraill, cynorthwywyr personol i dderbynyddion sy’n talu’n uniongyrchol, gwirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith gofal cymdeithasol, defnyddwyr gwasanaeth a’u gofalwyr, a gwasanaethau rhanbarthol megis byrddau diogelu, maethu a CAFCASS.

Isod fe welwch ffurflen gais wag am gyrsiau RhDGGCC  i’w llenwi a’i dychwelyd i scwwdpTr@pembrokeshire.gov.uk. Gobeithio y byddwn yn gallu cadw lle i chi ar y cwrs a ddewiswch. Unwaith y byddwn wedi prosesu eich cais byddwch yn cael e-bost un ai’n cadarnhau cadw lle i chi, yn awgrymu dyddiad arall neu’n cadarnhau eich ychwanegu at restr aros am y cwrs.

Os hoffech gael eich ychwanegu at ein rhestr ddosbarthu lle byddwn yn anfon hysbysebion am gyrsiau newydd neu sy’n dod, yna llenwch y ffurflen ganlynol Rhestr bostio Ffurflen Gais

Os byddwch eisiau gwybod unrhyw beth am sut i wneud cais am gyrsiau, cofiwch gysylltu â ni.

ID: 3459, adolygwyd 11/08/2022