Rhaglen Adeiladu Ysgolion

Ysgol Caer Elen

Yn ystod tymor yr hydref 2022, darparwyd ystafelloedd dosbarth modiwlaidd newydd ar gyfer Ysgol Caer Elen. Mae’r adeilad newydd yn darparu:-

  • Pedair ystafell ddysgu,
  • Gofod Storio
  • Toiledau

Mae'r adeilad modiwlaidd newydd yn darparu capasiti ychwanegol y mae mawr ei angen ar gyfer yr ysgol ac yn cyfrannu at y dyheadau a nodir yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg y Cyngor.

ID: 11102, adolygwyd 08/01/2024