Rhaglen Adeiladu Ysgolion

Ysgol Bro Penfro

Bydd Ysgol Bro Penfro yn Ysgol Cyfrwng Cymraeg newydd a fydd yn cynnwys darpariaeth gofal plant i ddisgyblion 0-4 oed, meithrinfa 30 lle,  a darpariaeth prif ffrwd ar gyfer 210 o ddisgyblion 5-11 oed. Dechreuodd y gwaith ar safle’r ysgol newydd yn Bush Hill, Penfro ym mis Ebrill 2023 a disgwylir i’r prosiect gael ei gwblhau ym mis Medi 2024. Bydd yr ysgol yn chwarae rhan bwysig wrth gyfrannu at y dyheadau a nodir yng Nghynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg y Cyngor.

Digwyddiadau Diweddar

Seremoni Gosod y Trawst Olaf – 14 Tachwedd 2023

Cynhaliwyd digwyddiad dathlu ar safle’r ysgol newydd ar ddydd Mawrth, 14 Tachwedd i nodi cyrraedd pwynt uchaf yr adeilad, sef y seremoni y'i galwyd yn Saesneg yn seremoni ‘topping out’. Cynhaliwyd y digwyddiad gan gwmni Morgan Sindall Construction & Infrastructure Ltd ac roedd disgyblion a staff o Ysgol Gelli Aur, pennaeth gweithredol yr ysgol newydd, llywodraethwyr corff llywodraethu dros dro Ysgol Bro Penfro, aelodau Cabinet ac uwch swyddogion y Cyngor yn bresennol, ynghyd â nifer o swyddogion o dîm y prosiect.

ID: 11097, adolygwyd 08/01/2024