Rhaglen Adeiladu Ysgolion

Ysgol Gynradd Waldo Williams (Band B)

Sefydlwyd Ysgol Gynradd Waldo Williams ar 1 Ionawr 2019 yn dilyn uno Ysgol Feithrin ac Ysgol Fabanod Mount Airey ac Ysgol Wirfoddol a Reolir yr Eglwys yng Nghymru Hwlffordd (Barn Street). Ymgymerwyd â'r prosiect er mwyn rhoi lle i'r disgyblion ar un safle. 

Yn dilyn gwaith adnewyddu mawr ar hen adeilad Ysgol Glan Cleddau yn Scarrowscant Lane, symudodd Ysgol Waldo Williams i’w safle newydd ym mis Mawrth 2022.

ID: 11101, adolygwyd 08/01/2024