Rhaglen Adeiladu Ysgolion

Ysgol VC Cosheston

Yn ystod gwyliau haf yr ysgol 2023, darparwyd adeilad modiwlaidd newydd ar gyfer Ysgol Wirfoddol a Reolir Cosheston. Mae’r adeilad newydd yn darparu:-

  • Un ystafell ddosbarth
  • 1 toiled hygyrch/staff
  • 2 doiled i ddisgyblion 
  • Gofod storio
  • Lobi 

Ychwanegwyd yr adeilad i ddarparu gofod ychwanegol a gwella'r amgylchedd dysgu.

ID: 11103, adolygwyd 08/01/2024