Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol i Oedolion

Beth yw'r Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol?

Mae'r Rhaglen Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol yn gyfle cyffrous a fydd yn galluogi pobl ifanc sy'n gadael yr ysgol neu’r coleg i hyfforddi i fod yn weithwyr cymorth gofal cymdeithasol wedi’u cofrestru’n llawn drwy ddysgu sy'n seiliedig ar waith.

Mae Cyngor Sir Penfro a Choleg Sir Benfro wedi datblygu Rhaglen Brentisiaeth i bobl 16-18 oed sydd am weithio yn y maes gofal cymdeithasol. Rydym yn credu ac am fuddsoddi mewn helpu pobl ifanc sy'n gadael yr ysgol neu'r coleg i ennill cymwysterau wrth gael cyfleoedd cyflogaeth ar yr un pryd. Bydd hyn yn helpu i feithrin gweithlu ifanc sy’n gymwys ac yn fedrus gyfer dyfodol gofal cymdeithasol.

Brentisiaeth Gofal Cymdeithasol Presennol

ID: 7962, adolygwyd 29/09/2022