COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rheoleiddio Trraffig Ffyrdd

Rheoleiddio Traffig Ffyrdd

Beth yw Gorchymyn Rheoli Traffig?

Dogfen gyfreithiol yw Gorchymyn Rheoli Traffig (TRO) y gallwn ei chyflwyno at ddiben rheoli neu gyfyngu ar draffig ar ffyrdd cyhoeddus.

Mae angen Gorchmynion Rheoli Traffig ar gyfer:

  • Mannau parcio
  • Cilfachau aros, llwytho a dadlwytho
  • Llinellau melyn dwbl
  • Strydoedd unffordd
  • Gwaharddiadau ar droi
  • Terfynau cyflymder
  • Gwahardd cerbydau
  • Cyfyngiadau ar bwysau cerbydau
  • Lonydd bysiau a beiciau
  • Safleoedd tacsis

Mae dyletswydd statudol arnom i hysbysebu’n ffurfiol ein bwriad i wneud Gorchymyn Rheoli Traffig (TRO) newydd. Rydym yn ymgynghori ar y TRO isod ar hyn o bryd. Edrychwch ar y dogfennau ac ymateb ar y ffurflen a ddarparwyd, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod.

 

Cyfeirnod

Disgrifiad:

Dogfennau:

Cyfnod Ymgynghori:

Ymateb

Statws

CRYMYCH-P/C

CYNGOR SIR PENFRO Cyflwyno Croesfan I Gerddwyr a Gwaredu Darpariaeth Parcio – A478 Crymych 

Lawrlwytho Dogfennau

20/01/2021 -10/02/2021 

Ffurflen Ymateb 

 

Ar agor 

B4320ANGLE-SL

GORCHYMYN SIR BENFRO(Ffordd B4320 Penfro I Angle & Dosbarth III (C3101) Cyffordd B4320 I Gyffordd Wallaston Cross) (Terfyn Cyflymder 40mya & 50mya) 2021

 Lawrlwytho Dogfennau

18/12/2020 - 15/01/2021  

Ffurflen Ymateb 

Ar agor 

 

 VAR 20

CYNGOR SIR PENFRO GORCHYMYN (Gwahardd A Chyfyngu Ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (CYDGRYNHOI) 2011 GORCHYMYN (AMRYWIAD RHIF 20) 2021

Lawrlwytho Dogfennau

16/12/2020 - 20/01/2021 

Ffurflen Ymateb 

Ar agor 

SCARROWSCANT

SIR BENFRO (Ffyrdd Amrywiol)(Ffyrdd Cyfyngedig A'r Terfyn Cyflymder 30Mya)(Diwygiad Rhif2) 2020

Lawrlwytho Dogfennau  

 25/11/2020 - 16/12/2020

 

Gorchymym wedi'i selio 

A477/BURTONS/L

SIR BENFRO (A477 Ffordd Doc Penfro i Johnston a Ffordd Dosbarth III (C3007) Burton i Hwlffordd) (Terfyn Cyflymder 30mya a 40mya)

 Lawrlwytho Dogfennau

           Ar gau

 

 

Gorchymym wedi'i selio

A478BEG/TEMPS/L  

SIR BENFRO (A478 Ffordd Begeli i Dredeml) (Terfyn Cyflymder 30mya / 40mya a 50mph)

Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio

 

PINCH50

SIR BENFRO (Ffordd Ddiddosbarth (U6645) Sageston i Redberth) Terfyn Cyflymder 50mph)

Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio

STATIONRD40

SIR BENFRO (Station Road (B4313) a Ffordd Dosbarth III (C3027) Arberth i Reynalton, Arberth) (Terfyn Cyflymder 40mya)

Lawrlwytho Dogfennau

Ar gau 

 

Gorchymyn wedi'i selio

 

 

 

ID: 6609, revised 20/01/2021