Rheoleiddio Trraffig Ffyrdd

Rheoleiddio Traffig Ffyrdd

Beth yw Gorchymyn Rheoli Traffig?

Dogfen gyfreithiol yw Gorchymyn Rheoli Traffig (TRO) y gallwn ei chyflwyno at ddiben rheoli neu gyfyngu ar draffig ar ffyrdd cyhoeddus.

Mae angen Gorchmynion Rheoli Traffig ar gyfer:

  • Mannau parcio
  • Cilfachau aros, llwytho a dadlwytho
  • Llinellau melyn dwbl
  • Strydoedd unffordd
  • Gwaharddiadau ar droi
  • Terfynau cyflymder
  • Gwahardd cerbydau
  • Cyfyngiadau ar bwysau cerbydau
  • Lonydd bysiau a beiciau
  • Safleoedd tacsis

Mae dyletswydd statudol arnom i hysbysebu’n ffurfiol ein bwriad i wneud Gorchymyn Rheoli Traffig (TRO) newydd. Rydym yn ymgynghori ar y TRO isod ar hyn o bryd. Edrychwch ar y dogfennau ac ymateb ar y ffurflen a ddarparwyd, gan ddyfynnu’r rhif cyfeirnod.

 

Cyfeirnod

Disgrifiad

Dogfennau

Cyfnod Ymgynghori

Ymateb

Statws

AMAL 2023-S/L Ymgynghoriad 20mya: Gorchymyn Cyfuno (Ffyrdd Amrywiol) (Terfynau Cyflymder) Sir Benfro 2023

 Lawrlwytho:

Lawrlwtho Ddogfennau

Gweld map - Data Map Cymru (yn agor mewn tab newydd)

17/05/2023 – 07/06/2023 

Ffurlen Ymateb (yn agor mewn tab newydd) 

 

Ar agor 

 

 Rheoleiddio Traffig Ffyrdd ar gau

 

 

 

 

 
 
ID: 6609, adolygwyd 22/05/2023