Rheoleiddio Trraffig Ffyrdd

Rheoleiddio Traffig Ffyrdd ar gau

Cyfeirnod

Disgrifiad

Dogfennau

Cyfnod Ymgynghori

Ymateb

Statws

VAR 25  Gorchymyn Cyngor Sir Penfro (Gwahardd A Chyfyngu Ar Aros A Llwytho A Mannau Parcio) (Cydgrynhoi) 2011 Gorchymyn(Amrywiad Rhif 25) 2023

Lawrlwytho:

Ar gau

-

 Archeb wedi'i selio
A487CARN-S/L

Gorchymyn Sir Penfro(Ffyrdd Amrywiol, Carnhedryn, Tyddewi)(Terfyn Cyflymder 40mya) 2023

Lawrlwytho:

Ar gau

-

 

Archeb wedi'i Selio

B4329-S/L

Gorchymyn Sir Benfro (Ffordd Y B4329 Aberteifi I Hwlffordd A Ffordd Dosbarth III Yr C3048 Trefdraeth I Foncath) (Terfyn Cyflymder 40mya A 50mya) 2022

 Lawrlwytho:

Lawrlwtho Ddogfennau

 Ar gau

 -

Archeb wedi'i Selio

CITYRD - TC 

Hysbysiad I'r Cyhoedd

Gorchymyn Cyngor Sir Penfro

Cyflwyno Nodwedd Gostegu Traffig

(Ffordd Y Ddinas, Hwlffordd)

 Lawrlwytho:

 Ar gau

-

Ar gau
VAR 24

Gorchymyn Cyngor Sir Penfro

(Gwahardd A Chyfyngu Ar Aros A Llwytho A Mannau Parcio) (Cydgrynhoi) 2011 Gorchymyn(Amrywiad Rhif 24) 2022

Lawrlwytho:

Ar gau

-

Archeb wedi'i Selio
Hodge S/L  Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol) (Ffyrdd Cyfyngedig A Therfyn Cyflymder 30 Mya) (Diwygiad Rhif 4) 2022

Lawrlwytho:

 

Ar gau

 -

 Archeb wedi’i Selio 
LLAN 20  Sir Benfro (ffyrdd amrywiol, Llanstadwell) (dirymu) a gorchymyn (terfyn cyflymder 20 mya) 2022

Lawrlwytho:

 Ar gau

-

 Archeb wedi'i Selio
PENP S/L

Gorchymyn Sir Benfro (Ffordd Dosbarth II, B4316 Lianusyllt i Pentlepoir) (terfyn cyflymder 40 MYA) 2022

 

Lawrlwytho:

Ar gau

-

 

Archeb wedi'i Selio 

PELCOMB S/L

Sir Benfro (A487 a ffyrdd cyffiniol i Groes Pelcomb)   (terfyn cyflymder 30mya a 40mya) gorchymyn 2022

Lawrlwytho:

Ar gau 

-

Archeb wedi'i Selio 

TENBY T/C
Sir Benfro (Ffyrdd amrywiol, Dinbych-y-Pysgod) Hysbysiad i ddarparu nodweddion tawelu traffig
 
 

Lawrlwytho:

 

 

Ar gau

-

Ar gau

 VAR 23
A487 Niwgwl a Welsh Road Gorchymyn (Gwahardd a chyfyngu ar aros a llwytho a mannau parcio) (Cydgrynhoi) 2011 (rhif amrywio 23) 2022
 
 
A487 Niwgwl a Welsh Road - Hysbysiad Cyhoeddus, Datganiad o'r Rhesymau a cynllun
 
 

Lawrlwytho:

 

 

 

 

Ar gau

- 

Gorchymyn wedi'i selio

PEM 20T/C

Gorchynmyn Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol Penfro) Terfyn cyflymder 20MYA) 2022 a hysbysiad i ddarparu nodweddion gostegu traffig

Lawrlwytho:

Ar gau

- 

Archeb wedi'i Selio 

 

 

 

ST DANIELS

Gorchymyn Sir Benfro (Ffordd Dosbarth II B4319 St Daniels Hill, Penfro (Diddymu a ffordd gyfyngedig 2022

Lawrlwytho:

 

 

Ar gau

- 

Archeb wedi'i Selio 

SOUTH RD

Gorchymyn Sir Benfro (South Road, Penfro) Gwahardd gyrru a chyfyngiadau traffig) 2022 a hysbysiad i ddarparu nodweddion gostegu traffig

Lawrlwytho: 

 

 

Ar gau

-

TEMPLE20

Gorchhymyn Sir Benfro (Tredeml i Princes Gate (B4315) A maes yr ysgol, Tredemel

(Terfyn cyflymder o 20MYA) 2022

   Ar gau

- 

Gorchymyn wedi'i selio

 A478NAR-S/L

Gorchhymyn Sir Benfro (Yr A478 Arberth i Benblewin) (Terfyn Cyflymder 40MYA) 202*

Ar gau

Gorchymyn wedi'i selio 

 VAR 22

Cyngor Sir Penfro gorchymyn (Gwahardd A Chyfyngu Ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Cydgrynhoi) 2011 Gorchhymyn (Amrywiad rhif  22) 2022

 

 

 Ar gau

-  

 

 Gorchymym wedi'i selio 

 A487SLADE-S/L

Gorchymyn Sir Benfro (Ffordd yr A487 O Hwlffordd i dyddewi) (Terfyn cyflymder 40MYA) 2021

 

Ar gau

 

 Gorchymym wedi'i selio  

 B4546 POPPIT-S/L

Gorchymyn Sir Benfro (Llandudoch) Ffyrdd amrywiol (terfyn cyflymder 40MYA) 2021

 

Ar gau 

Gorchymym wedi'i selio 

 TROOP S/L

 Gorchymyn Sir Benfro (Freystrop) (Terfyn cyflymder 40MYA) 2021

 

Ar gau

Gorchymym wedi'i selio 

 CILGERRAN/30

Gorchymyn Sir Benfro (C3004 Cilgerran)(Ffyrdd cyfyngedig a therfyn cyflymder o 30MYA) (Diwygiad rhif 3) 2021 

 

Ar gau

Gorchymym wedi'i selio 

VAR 21

Cyngor Sir Penfro Gorchymyn (Gwahardd A Chyfyngu Ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (cydgrynhoi) 2011 Gorchymyn (Amrywiad rhif 21) 2021

 

Ar gau

Gorchymym wedi'i selio 

FORTRD-T/C

Hysbysiad i'r vyhoedd Cyngor Sir Penfro Cyflwyno nodweddion gostegu traffig (Fort Road, Doc Penfro) 2021

 

 Ar gau

Ar gau  

 

SOUTHRD-T/C

Hysbysiadi'r cyhoedd Cyngor Sir Penfro cyflwyno nodweddion gostegu traffig (South Road, Penfro 2021)

 

Ar gau

Ar gau 

STDOGMAELS20

Gorchymyn Sir Benfro (Ffyrdd amrywiol, Llandudoch) (Diddymu) a (Terfyn cyflymder 20MYA) 2021

Ar gau

Gorchymym wedi'i selio 

B4313 BETHESDA S/L

Gorchymyn Sir Benfro (B4313 A Ffyrdd cyfagos ym methesda)
(Terfyn cyflymder 30MYA A 40MYA) 2021

 

Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio

 

ORANGE P/C

Cyngor Sir Penfro
Cyflwyno croesfan Twcan a gwaredu ar y groessfan Sebra sy’n Bodoli Eisoes – A4139, Orange Way, Penfro 2021

 

Ar gau

- 

Ar gau 

PEMBROKE 20T/C

Gorchymyn Sir Benfro (Dosbarth III (C3141)Grove Hill, Penfro) (Terfyn Cyflymder 20mya)2021 A Hysbysiad I Ddarparu Noweddion Gostegu Traffig.

 

Ar gau

Gorchymym wedi'i selio

CRYMYCH-P/C

Cyngor Sir Penfro Cyflwyno Croesfan I Gerddwyr a Gwaredu Darpariaeth Parcio – A478 Crymych 

Ar gau

- 

 

Ar gau 

B4320ANGLE-SL

Gorchymyn Sir Benfro (Ffordd B4320 Penfro I Angle & Dosbarth III (C3101) Cyffordd B4320 I Gyffordd Wallaston Cross) (Terfyn Cyflymder 40mya & 50mya) 2021

 

 Ar gau  

- 

Gorchymym wedi'i selio 

 VAR 20

Cyngor Sir Penfro gorchymyn (Gwahardd A Chyfyngu Ar Aros a Llwytho a Mannau Parcio) (Cydgrynhoi) 2011 Gorchymyn (amrywiad rhif 20) 2021

Ar gau

- 

Gorchymym wedi'i selio 

SCARROWSCANT

Sir Benfro (Ffyrdd Amrywiol)(Ffyrdd Cyfyngedig A'r Terfyn Cyflymder 30Mya)(Diwygiad Rhif2) 2020

  

 Ar gau

Gorchymym wedi'i selio 

A477/BURTONS/L

Sir Benfro (A477 Ffordd Doc Penfro i Johnston a Ffordd Dosbarth III (C3007) Burton i Hwlffordd) (Terfyn Cyflymder 30mya a 40mya)

 

           Ar gau

 

Gorchymym wedi'i selio

A478BEG/TEMPS/L  

Sir Benfro (A478 Ffordd Begeli i Dredeml) (Terfyn Cyflymder 30mya / 40mya a 50mph)

Ar gau

Gorchymym wedi'i selio

 

PINCH50

Sir Benfro (Ffordd Ddiddosbarth (U6645) Sageston i Redberth) Terfyn Cyflymder 50mph)

Ar gau

Gorchymym wedi'i selio

STATIONRD40

Sir Benfro (Station Road (B4313) a Ffordd Dosbarth III (C3027) Arberth i Reynalton, Arberth) (Terfyn Cyflymder 40mya)

Ar gau 

Gorchymyn wedi'i selio

 

ID: 10173, adolygwyd 22/05/2023