Rheoli Adeiladau

Rheoli Adeiladu

Yr adran Rheoli Adeiladu sy’n delio â cheisiadau a gyflwynwyd o ran Rheoliadau Adeiladu a gyda dymchwel ac adeileddau peryglus.

Y Senedd sy’n cymeradwyo Rheoliadau Adeiladu ac maent yn delio â safonau gofynnol gwaith dylunio ac adeiladu ar gyfer codi adeiladau domestig, masnachol a diwydiannol. Yn ogystal, maent yn diffinio’r hyn sy’n cael ei ystyried yn ‘waith adeiladu’ a’r trefnau ar gyfer sicrhau ei fod yn cyrraedd y safonau a bennwyd.

Yn yr adran hon fe welwch y canlynol:

  • Rhagor o gyfarwyddyd ar reoliadau adeiladu
  • Cyngor ar yr angen i wneud cais am gymeradwyaeth rheoliadau adeiladu
  • Gwybodaeth am sut i wneud cais a lawrlwytho ffurflenni cais.

Ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd 

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 2437, adolygwyd 20/04/2023