Rheoli Adeiladau

Datganiad Mynediad ar gyfer Rheoli Adeiladu

Mae'r pwyslais yn Rhan M o'r Rheoliadau Adeiladu wedi newid o'r ddarpariaeth benodol ar gyfer pobl ag anableddau i fabwysiadu datrysiadau cynllunio cynhwysol sy'n cydnabod gofynion eang iawn poblogaeth amrywiol. Mae'r Ddogfen M Gymeradwy newydd yn argymell defnyddio datganiadau mynediad. Dylai ymgeiswyr ddefnyddio'r datganiad hwn i amlygu'r prif faterion a fyddai'n cael sylw wrth gyflwyno cynlluniau manwl ar gyfer cymeradwyaeth Rheoliadau Adeiladu.

Mae'r materion hyn yn cynnwys y canlynol:-

  • Darparu lleoedd parcio hygyrch
  • Llwybr mynediad
  • Cynllun a mesuriadau palmentydd a llwybrau cerdded
  • Dewis, lleoliad a lliwiau celfi'r heol
  • Adeiladu cyfleusterau croesi
  • Goleuadau
  • Arwyddion
  • Mynedfeydd
  • Diwyg a chynllun mewnol / cyfleusterau, toiledau hygyrch
  • Fyrdd allan brys

Mae'r nodyn cyfarwyddyd hwn a'r datganiad mynediad drafft amgaeedig wedi eu llunio i helpu datblygwyr i ddangos fod y prosiect wedi ei gynllunio yn unol â darpariaethau Rhan M o'r Rheoliadau Adeiladu.

Am ragor o gyfarwyddyd a chyngor ynghylch rheoliadau anabledd 2010 (yn agor mewn tab newydd)

Am ragor o gyfarwyddyd a chyngor ynghylch Datganiad Mynediad: building.control@pembrokeshire.gov.uk

 

ID: 2440, adolygwyd 30/10/2023