Rheoli Adeiladau

Pryd allaf i ddechrau gweithio ar y safle?

Unwaith y byddwch wedi cael cynlluniau llawn hysbysiad penderfyniad, neu wedi cael cydnabyddiaeth o’ch cais Rhybudd Adeiladu, gallwch ddechrau’r gwaith. 

Mae’r Rheoliadau Adeiladu’n gofyn eich bod yn rhoi rhybudd i ni o bryd fyddwch yn cyrraedd camau canlynol y gwaith, er mwyn i Swyddog Rheoli Adeiladu allu archwilio pob un o’r camau hyn. Rhaid i chi roi 24 awr o rybudd i ni o bob un o’r camau isod.

Y camau yw:

 • Dechrau’r gwaith
 • Cloddio’r sylfeini
 • Concrid y sylfeini
 • Deunydd dros y safle
 • Haen wrth-leithder
 • Draeniau (carthion a dŵr arwyneb)
 • Meddiannu
 • Cwblhau

Efallai y byddwn hefyd eisiau archwilio’r agweddau canlynol ar y gwaith:

 • Trawstiau llawr
 • Adeiledd y to
 • Gwaith dur adeileddol

Pan fydd y gwaith ar ben, dylai eich adeiladwr ein hysbysu fel bod modd gwneud yr archwiliad terfynol a chyhoeddodd Tystysgrif Gwblhau.

Mae’r Dystysgrif Gwblhau’n bwysig iawn oherwydd os byddwch yn gwerthu eich tŷ, bydd prynwyr eisiau gwybod a wnaed estyniadau neu addasiadau’n briodol.

ID: 2439, adolygwyd 20/04/2023