Rheoli Adeiladau

Rhybuddion Dymchwel

Os ydych yn bwriadu dymchwel adeilad neu ran o adeilad o faint allanol dros 50 metr ciwbig, mae adran 80 o Ddeddf Adeiladu’n gofyn eich bod yn rhoi rhybudd i’r awdurdod lleol cyn dechrau gweithio. Hefyd, bydd angen i chi hysbysu deiliad unrhyw adeilad cyfagos; Wales and West Utilities o ran cyflenwadau nwy yn y cylch; a Western Power Distribution o ran y rhwydwaith cyflenwi trydan.

 

Mae rhagor o fanylion i’w cael yn Bwriad i wneud gwaith dymchwel..

Dylid rhoi rhybudd o fwriad i ddymchwel trwy ddefnyddio Hysbysiad o fwriad i ddymchwel..

ID: 2443, adolygwyd 02/10/2017