Rheoli Adeiladau

Talu am Gais Rheoliadau Adeiladu

Defnyddiwch y cyfleuster hwn i dalu ffioedd rheoli adeiladau sy’n ddyledus adeg cyflwyno’ch cais (h.y. ffi gwneud cais cynllunio llawn; ffi hysbysiad adeiladu; ffi unioni; neu dâl dychwelyd.) Caiff cyfeirnod rheoli adeiladau ei gynhyrchu unwaith y bydd taliad wedi’i dderbyn a’ch cais wedi’i gofrestru. Byddwn yn ysgrifennu atoch chi (neu’ch asiant) i gadarnhau cyfeirnod eich cais.

Os ydych wedi derbyn anfoneb am ffioedd archwilio rheoli adeiladau, dilynwch y cyfarwyddiadau ar yr anfoneb i dalu.

Gais Rheoliadau Adeiladu

ID: 5027, adolygwyd 01/03/2023