Rheoli Cŵn

Gwasanaeth Rheoli Cŵn

 

Bu’n rhaid adolygu’r Gwasanaeth Rheoli Cŵn yn ddiweddar yn dilyn arbedion effeithlonrwydd.

O ganlyniad, mae’r Cyngor bellach yn cyflogi 1.8 Warden Cŵn cyfwerth ag amser llawn. Mae’r Cyngor wedi gorfod ystyried beth yw rôl statudol y gwasanaeth h.y. beth yw swyddogaethau y mae’n rhaid i’r wardeniaid eu cyflawni yn ôl y gyfraith ayyb.

Felly, bydd y Cyngor yn parhau i ddelio â cheisiadau yn ymwneud â:

• Cŵn strae
• Cŵn peryglus
• Ymholiadau’n ymwneud â microsglodynnu

Yn anffodus, golyga’r gostyngiadau nad ydym bellach yn gallu delio â chwynion yn ymwneud â baw cŵn a chŵn ar draethau pan honnir eu bod yn groes i gyfyngiadau Is-ddeddfau’r Traeth.

Ni fydd modd ychwaith i’r Cyngor gynnal digwyddiadau perchnogaeth gyfrifol o gŵn fel yn y gorffennol, fel y digwyd blynyddol 'Pawennau yn y Parc'


Gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Rheoli Cŵn drwy 

Ffôn: 01437 764551
E-bost: Dogcontrol@pembrokeshire.gov.uk 

I gael rhagor o wybodaeth, gallwch ddarllen ein Hysbysiad Preifatrwydd yma

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro pam ein bod yn casglu ac yn cadw eich gwybodaeth bersonol, sut y caiff eich gwybodaeth ei defnyddio a beth y byddwn yn ei wneud gyda'r wybodaeth a gasglwn

ID: 2335, adolygwyd 25/07/2018