Rheoli Cŵn

Deddfau Iechyd yr Amgylchedd Iechyd y Choedd a Rheoli Cwn

Deddf Iechyd y Cyhoedd 1936

Deddf Iechyd y Cyhoedd 1961

Deddf Adeiladu 1984
Deddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978
Deddf Rheoli Llygredd 1974
Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1982
Rheoliadau Cyflenwadau Dŵr Preifat (Cymru) 2017
Deddf y Diwydiant Dŵr 1991
Deddf Sŵn a Niwsans Statudol 1993
Deddf Sŵn
Deddf Aer Glân 1993
Deddf Atal Difrod gan Blâu 1949
Deddf Iechyd y Cyhoedd (Rheoli Clefydau) 1984
Deddf Cŵn (Baeddu Tir) 1996
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 Adran 42
Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005, Adrannau 59, 73, 82, 83 a 102
Adrannau 149 a 150 Deddf Iechyd yr Amgylchedd 1990
Deddf Cŵn 1871
Deddf Cŵn Peryglus 1989
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014
Deddf Lles Anifeiliaid
Rheoliadau Microsglodynnu Cŵn (Cymru) 2015
Deddf Iechyd y Cyhoedd 1936 Adrannau 45, 48, 50, 79, 80, 83, 84, 85
Deddf Iechyd y Cyhoedd 1961 Adrannau 17, 34, 36
Deddf Adeiladu 1984 Adrannau 59, 60, 61, 64, 66, 67, 76
Deddf Gwaredu Sbwriel (Amwynder) 1978 Adran 6
Deddf Rheoli Llygredd 1974 Adrannau 60, 79, 80, 93
Deddf Diogelu’r Amgylchedd 1990 Adrannau 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 80, 92, 93
Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau Amrywiol) 1976 Adran 35
Deddf y Diwydiant Dŵr 1991 Adrannau 80, 85
Deddf Sŵn a Niwsans Statudol 1993
Deddf Aer Glân 1993 Adrannau 3, 6
Deddf Atal Difrod gan Blâu 1949 Adrannau 4, 5, 6, 7
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol 2003 Adrannau 42, 64-84
Deddf Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona 2014, Adran 43
Deddf Cymdogaethau Glân a’r Amgylchedd 2005 Adran 83(2)
Awdurdodi Adran 59 i ddyroddi hysbysiadau cosb penodedig
Deddf y Cymunedau Ewropeaidd 1972

 

 

ID: 3757, adolygwyd 02/02/2023