Rheoli Cŵn

Gwahardd Oddi Ar Draethau Yn Yr Haf

Ar ba draethau dwi ddim i fod i fynd â'r ci am dro yn yr haf?

Mae cŵn wedi eu gwahardd oddi ar 10 traeth yn Sir Benfro rhwng y 1af Mai a'r 30ain Medi bob blwyddyn.

Mae mapiau manwl ar gael ar-lein ac fe'u harddangosir ar bob traeth sydd wedi ei sy'n dangos y rhannau lle gellir neu ni ellir mynd â chŵn am dro yn ogystal ag ardaloedd ar dennyn yn unig. 

Mae gwaharddiadau rhannol gyda'r traethau hyn: -

  • Lydstep
  • Porth Niwgwl a'r Promenâd
  • Traeth Saundersfoot a'r promenâd
  • Traeth y Castell a Thraeth y De - Dinbych-y-pysgod
  • Traeth Llanrhath a'r Promenâd
  • Traeth Poppit
  • Aberllydan - Gogledd
  • Dale

Mae cŵn wedi eu gwahardd yn llwyr oddi ar y traethau hyn: -

  • Traeth y Gogledd - Dinbych-y-pysgod
  • Y Porth Mawr - Tyddewi

Mae gweithwyr Hamdden yn gorfodi'r gwaharddiadau hyn drwy fisoedd yr haf. 

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch Traethau sy'n Croesawu Cŵn ar wefan Visit Pembrokeshire  

Pam na chaf fynd â'r ci am dro ar y traethau hyn?

Mae'r is-ddeddfau sy'n gwahardd cŵn oddi ar rannau o rai traethau yn bodoli'n bennaf i ddiogelu buddiannau ymdrochwyr yn ystod tymor yr haf.  Mae'r gwaharddiad mewn grym rhwng y 1af Mai tan y 30ain Medi. O'r 1af Hydref ymlaen bydd croeso eto i gŵn ar y traethau.  

Ei nod yw sicrhau diogelwch a phleser y mwyafrif a fyddai'n dymuno torheulo, nofio neu wneud gweithgareddau hamdden glan mor eraill ar y traeth  

ID: 2386, adolygwyd 02/02/2023