Rheoli Cŵn

Sbaddu

Beth yw sbaddu?

Mae sbaddu yn driniaeth syml y bydd milfeddyg yn ei gwneud tra bydd yr anifail o dan anaesthetig cyffredinol. Gyda gwrywod, mae sbaddu yn golygu tynnu'r ceilliau. Gyda menywod mae'n golygu tynnu'r groth ar ofarïau. Mae sbaddu eich anifail anwes yn golygu na fydd yn medru cael rhagor o rai bach.

Beth yw manteision sbaddu fy nghi?

  • Mae'n gallu gwneud datblygu cancr y fron yn llawer llai tebygol ac mae'n dileu'r bygythiad o gancr yr ofari a heintiau mewnol, sy'n drafferthion cyffredin gyda menywod heb eu sbaddu.
  • Mae sbaddu eich ci gwryw yn atal tyfiannau ar y ceilliau a helpu efallai i atal problemau'r brostad.
  • Mae sbaddu eich anifail anwes yn golygu y bydd y gwasanaeth lles anifeiliaid a sefydliadau lles anifeiliaid eraill yn casglu llai o anifeiliaid dieisiau ac ar grwydr.
  • Mae'n helpu i wneud eich ci yn llai tebygol o fod eisiau dianc.
  • Bydd yn golygu bod llai o gŵn bach dieisiau yn cael eu geni bob blwyddyn

Dogs Trust - Cost Isel Sbaddu (yn agor mewn tab newydd)

ID: 2376, adolygwyd 22/11/2023