Rheoli Llygredd

Dŵr Ymdrochi yn Sir Benfro

Mae gan Sir Benfro rai o'r traethau gorau ym Mhrydain gyda'r nifer o wobrau Baner Las, Arfordir Glas a Glan y môr.

Mae'r dyfroedd ymdrochi yn cael eu monitro a'u hasesu am gydymffurfiaeth dan y Gyfarwyddeb Dyfroedd Ymdrochi (2006/EEC). Mae rhagor o wybodaeth ynglŷn â'r pwnc i'w chael ar wefan Cyfoeth Naturiol Cymru ar y dudalen Dŵr Ymdrochi

Dynodir y traethau yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru yn dibynnu ar eu poblogrwydd a'u defnydd. Mae traethau sydd wedi'u dynodi fel dyfroedd ymdrochi yn cael eu samplu a'u monitro gan Adnoddau Cenedlaethol Cymru. I weld y graddfeydd Dŵr Ymdrochi diweddaraf, gwelwch Archwiliwr Data Dŵr Ymdrochi.

Mae gan draethau Sir Benfro ansawdd dŵr arbennig o dda, fel sy'n amlwg yn nifer y gwobrau a ddyfarnwyd i draethau'r sir. I gynnal a gwella safonau lle mae'n berthnasol, mae Strategaeth Dyfroedd Ymdrochi Sir Benfro 2018-2021 wedi mabwysiadu dull cydweithio gyda'r holl asiantaethau sydd ynghlwm ag ansawdd dŵr. 

Mae Prosiect Dŵr Ymdrochi Cymunedol Sir Benfro yn rhedeg rhwng mis Gorffennaf a mis Awst yn casglu samplau o ddŵr ymdrochi yn wythnosol ar y cyd â chymunedau lleol. Rydym wedi samplu'r dyfroedd ymdrochi canlynol sydd heb eu dynodi. Bydd yr wybodaeth hon yn cael ei diweddaru drwy gydol y Prosiect Dŵr Ymdrochi ac mae'r canlyniadau ond yn cynrychioli ansawdd y dŵr ar yr adeg y cafodd ei samplu.

01.08.2022

Cwm Yr Eglwys

 • E.coli – 1 cfu/100ml
 • Enterococci - 0 cfu/100ml
 • Gwych

Gelliswick

 • E.coli – 70 cfu/100ml
 • Enterococci - 18 cfu/100ml
 • Gwych

Goodwick

 • E.coli – 8 cfu/100ml
 • Enterococci - 3 cfu/100ml
 • Gwych

Lower Town Fishguard

 • E.coli – 6 cfu/100ml
 • Enterococci - 2 cfu/100ml
 • Gwych

Milford

 • E.coli – 46 cfu/100ml
 • Enterococci - 3 cfu/100ml
 • Gwych

Neyland

 • E.coli – 10 cfu/100ml
 • Enterococci - 2 cfu/100ml
 • Gwych

Solva

 • E.coli – 80 cfu/100ml
 • Enterococci - 35 cfu/100ml
 • Gwych

St Brides

 • E.coli – 6 cfu/100ml
 • Enterococci - 11 cfu/100ml
 • Gwych

 

ID: 2416, adolygwyd 11/08/2022