Rheoli Llygredd

Trwyddedu Amgylcheddol

Mae rhai prosesau diwydiannol a masnachol penodol yn ddarostyngedig i reolaeth gan yr Awdurdod Lleol oherwydd eu hallyriadau i'r awyr. Mae gan y prosesau hyn y potensial i lygru'r awyr ac mae Cyngor Sir Penfro yn gyfrifol am eu harchwilio a'u rheoleiddio yn ei ardal. Mae'r cyfryw brosesau'n cynnwys ffowndrïau, gwaith chwistrellu paent, amlosgfeydd, gorsafoedd petrol, sychlanhawyr, a.y.b.

Mae tri math o ddosbarthiad ar brosesau:

  • Atal a Rheoli Llygredd Integredig (ARhLlI), sy'n cynnwys sefydliadau a elwir yn sefydliadau A(1), y mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn eu rheoleiddio.
  • Atal a Rheoli Llygredd Integredig Awdurdod Lleol (ARhLlI-ALl), sy'n cynnwys sefydliadau a elwir yn sefydliadau A(2), y mae awdurdodau lleol yn eu rheoleiddio.  
  • Atal a Rheoli Llygredd Awdurdod Lleol (ARhLlALl), sy'n cynnwys sefydliadau a elwir yn sefydliadau Rhan B, a reoleiddir hefyd gan awdurdodau lleol.  

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rheoleiddio diwydiannau sydd â'r potensial mwyaf i lygru tir, aer neu ddŵr. Mae'r Cyngor yn rheoleiddio diwydiannau sydd â llai o botensial i lygru'r amgylchedd. 

Caiff prosesau'r awdurdod lleol eu rheoleiddio o dan Ddeddf Atal a Rheoli Llygredd 1999 (DARhLl)  a Rheoliadau Trwyddedu Amgylcheddol (Cymru a Lloegr) 2010.  Mae'n integreiddio hefyd gyda chyfundrefnau'r Cyfarwyddebau Ewropeaidd, fel y Gyfarwyddeb Allyriadau Toddyddion (CAT) a'r Gyfarwyddeb Llosgi Gwastraff (CLlG).

Ein swyddogaeth ni yw ysgrifennu trwydded sy'n cynnwys nifer o amodau i reoli'r modd y mae'r broses yn gweithio a gosod safonau allyrru neu lefelau llygredd.  Mae gennym drefn arferol o archwilio'r prosesau hyn, ac yn amlach lle bynnag rydym yn amau y gallai trafferthion fod yn digwydd. 

Os ydych chi'n gweithredu neu'n ystyried gweithredu proses Rhan A(2) neu Ran B, neu os oes arnoch chi eisiau rhagor o wybodaeth am drwyddedu amgylcheddol, mae croeso i chi gysylltu â ni 

Mae'r Is-adran Diogelu'r Cyhoedd yn dal Cofrestr Gyhoeddus o brosesau a ganiateir gan y. Caiff gwybodaeth ei dal am gyfnod o chwe blynedd a gellir ei harchwilio heb ddim tâl yn ystod oriau swyddfa arferol. Cysylltwch â'r Adran Rheoli Llygredd ar 01437 764551 i drefnu apwyntiad. Byddwn yn ceisio derbyn pob cais, ond gofynnwn i chi roi o leiaf 24 awr i ni wneud trefniadau fel y gallwch chi weld y ffeiliau. Mae tabl sylfaenol gyda rhestr o drwyddedau i'w gweld isod.

Mae rhagor o fanylion am y modd y mae'r rheolaethau hyn yn gweithio a pha fathau o brosesau sy'n cael eu cynnwys i'w cael drwy fynd at wefannau Cyfoeth Naturiol Cymru ac Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig (DEFRA). 

 

Pembrokeshire County Council, Pollution Control Team, Permit List, Environmental Permitting (England & Wales) Regulations 2010

Operator/Ref

Address

Description

Minerals - Part B

Carew Quarries EP10/3.5

Carew Newton, Carew

Quarry and Concrete Block Making

Gamallt Ready Mixed Concrete Ltd EP/05/3.1

Gamallt,, Pantygrwndy, Cardigan, SA43 3NP

Concrete Batching

G D Harries & Sons Ltd EP/11/3.5

Blaencilgoed Quarry, Ludchurch, Narberth

Quarry and Bitumen Plant

G D Harries & Sons Ltd EP/16/3.5 A

Rowlands View, Narberth, SA67 8RG

Mobile Crushing and Screening

G D Harries & Sons Ltd EP/16/3.5 B

Rowlands View, Narberth, SA67 8RG

Mobile Crushing and Screening

G D Harries & Sons Ltd EP/16/3.5 C

Rowlands View, Narberth, SA67 8RG

Mobile Crushing and Screening

G D Harries & Sons Ltd EP/16/3.5 D

Rowlands View, Narberth, SA67 8RG

Mobile Crushing and Screening

G D Harries & Sons Ltd EP/16/3.5 E

Rowlands View, Narberth, SA67 8RG

Mobile Crushing and Screening

G D Harries & Sons Ltd EP/12/3.5

Rowlands View, Narberth, SA67 8RG

Concrete Batching

G D Harries & Sons Ltd EP/11/3.5

Bolton Hill Quarry Tiers Cross, Haverfordwest, SA62 3ER

Quarry/bitumen and Concrete Batching

Hanson Concrete Products Ltd EP/06/3.1

Carew Airfield, Milton

Concrete Batching

Masons Bros Ltd EP/18/3.5A

Mason Bros Contractors, The Norton Yard, Lampeter Velfrey, SA67 8UL

Mobile Crushing and Screening

Masons Bros Ltd EP/18/3.5C

Mason Bros Contractors, The Norton Yard, Lampeter Velfrey, SA67 8UL

Mobile Crushing and Screening

Mason Bros Concrete Plant  EP/37/3.1

Rhyndaston Quarry, Roch, Pembrokeshire

Concrete Batching

Trubloc Limited EP/09/3.1

Carew Airfield, Milton, Tenby, SA70 8SX

Concrete Batching/Block Making

Hope Cement EP/07/3.1

Unit 9 Waterloo Ind Est, Pembroke Dock

Concrete Batching

Trefigin Quarries Ltd  EP/08/3.1

Trefigyn Quarry, Moylegrove, Cardigan, SA43 3BL

Quarry/Concrete Batching

Locke Brothers EP/36/3.5(A)

Fairhill Farm, Moorland Road, Freystrop, Haverfordwest

Mobile Crushing and Screening

Viggars Brothers EP/20/3.5(A)

Wiston Grange, Llawhaden, Narberth,, SA67 8DY

Mobile Crushing and Screening

Viggars Brothers EP/20/3.5(B)

Wiston Grange, Llawhaden, Narberth, SA67 8DY

Mobile Crushing and Screening

Viggars Brothers EP/20/3.5(C)

Wiston Grange, Llawhaden, Narberth, SA67 8DY

Mobile Crushing and Screening

Viggars Brothers EP/20/3.5(D)

Wiston Grange, Llawhaden, Narberth, SA67 8DY

Mobile Crushing and Screening

Viggars Brothers EP/20/3.5(E)

Wiston Grange,Llawhaden, Narberth, SA67 8DY

Mobile Crushing and Screening

Cremation of Human Remains - Part B

Parc Gwyn Crematorium EP/21/5.1

Parc Gwyn Crematorium, Narberth. SA67 8UD

Cremation of Human remains

Timber - Part B

Talbot Timber PPC/28/6.6

Talbot Timber, Warrior Way, Waterloo, Pembroke Dock, SA72 6UB

Timber Processing

Merlwood Timber Ltd PPC/34/6.6

Merlwood Timber Ltd, Old Hakin Road, Merlins Bridge, Haverfordwest, SA61 1XE

Timber Processing

Vapour Recovery - Part B

Asda Service Station/EP29/1.2

Criterion Way, Pembroke Dock

Vapour Recovery Stage II

Dragon Services EP/01/1.2

Bush Hill Service Station, Bush Hill, Pembroke

Vapour Recovery

Crossroads Garage EP/02/1.2

Begelly

Vapour Recovery

Square & Compass Filling Station EP/04/1.2

Square and Compass

Vapour Recovery

Davies Daihatsu Narberth EP/05/1.2

Jesse Road, Narberth

Vapour Recovery

Dyrham Service EP/06/1.2

Robeston Wathen

Vapour Recovery

Kiln Park Service Station EP/09/1.2

Marsh Road, Tenby

Vapour Recovery

Lamphey Service Station EP/10/1.2

Lamphey

Vapour Recovery

Letterston Filling Station EP/11/1.2

18 Haverfordwest Road, Letterston

Vapour Recovery

Morrison Service Station EP/19/1.2

Bridge Meadow, Haverfordwest

Vapour Recovery Stage II

Murco Service Station (Fishguard) EP/15/1.2

Pendre, High Street, Fishguard

Vapour Recovery

Murco Service Station (H West) EP/

Withybush Trading Estate, Haverfodwest

Vapour Recovery

Ocean Haze Service Station EP/13/1.2

St David's

Vapour Recovery

Pelcomb Service Station EP/14/1.2

Pelcomb, Haverfordwest

Vapour Recovery

Pentlepoir Service Station EP/16/1.2

Pentlepoir Services, ., Saundersfoot, SA69 9BN

Vapour Recovery

Murco Service Station (H West, Fishguard Rd) EP/15/1.2

Fishguard Road, Haverfordwest

Vapour Recovery

Preseli Services EP/18/1.2

Preseli Filling Station, Llanddewi Velfrey, Narberth, SA67 7PD

Vapour Recovery

Seafront Garage EP/20/1.2

The Parrog, Goodwick

Vapour Recovery

Snax 24 Service Station EP/21/1.2

St Peter's Road, Johnston

Vapour Recovery

Tesco Filling Station (M Haven) EP/25/1.2

Tescos Stores Ltd Unit F, Havens Head Business Park, Hakin, Milford Haven, SA73 3AU

Vapour Recovery Stage II

Tesco Filling Station (P Dock) EP/31/1.2

Fenton Trading Estate, Haverfordwest

Vapour Recovery Stage II

Crossways Service Station EP/03/1.2

Haven Bridge Road, Neyland, Milford Haven, SA73 1QZ

Vapour Recovery

Victoria Filling Station EP/27/1.2

41-43 Great North Road, Milford Haven, SA73 2NA

Vapour Recovery

Five Ways EP/30/1.2

Five Ways Garage, The Green, Tenby, Pembrokeshire, SA70 8EU

Vapour Recovery

Tesco Filling Station (H West) EP/31/1.2

Tesco Stores Ltd,  Haverfordwest, SA61 1BU

Vapour Recovery Stage II

Siop y Frenni EP/32/1.2

Crymych

Vapour Recovery

Old Pump SS EP/33/1.2

Old Pump Filling Station,  Saundersfoot, SA69 9BJ

Vapour Recovery

Dry Cleaners - Part B

Wm Morrison Supermarkets Plc EP/07/7.0(DC)

Hilmore House Gain Lane, Bradford, W Yorkshire

Dry Cleaning

White Night Dry Cleaners EP/36/7.0(DC)

Unit 1, The Stores, Lower Park Road, Tenby, Pembrokeshire, SA70 7NG

Dry Cleaning

Thomson (Pembrokeshire) Ltd PPC/04/7.0 (DC)

Thompsons Pembrokeshire Laundry Ltd, 140 Haven Road, Haverfordwest, SA61 1DP

Dry Cleaning

Adept Dry Cleaners EP/05/7.0(DC)

57 Bush Street, Pembroke Dock, SA72 6AN

Dry Cleaning

Solo Laundry Services Ltd EP/06/7.0(DC)

Withybush Industrial Estate, SA62 4BW

Dry Cleaning

Spot On  EP/35/7.0 (DC)

2 Temeraire House, Nelson Quay, Milford Haven, SA73 3BN

Dry Cleaning

 
Pollution Control
Ffôn: 01437 764551
ID: 2421, adolygwyd 06/09/2017