COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rheoli Plâu

Plâu Nad Ydym yn Cael Gwared â Hwy

Ni fyddwn yn darparu gwasanaeth mewn perthynas â wiwerod, gwaddod, gwrachod lludw, na gwlithod chwaith.

Nid yw mesurau difa adar yn cael eu darparu fel arfer; fodd bynnag fe allent gael eu cynnig os oes problem leol, ddifrifol yn bodoli a allai fod yn niwsans cyhoeddus.

ID: 2305, adolygwyd 24/01/2018