Rheoli Plâu

Plâu Nad Ydym yn Cael Gwared â Hwy

Ni fyddwn yn darparu gwasanaeth mewn perthynas â wiwerod, gwaddod, gwrachod lludw, na gwlithod chwaith.

Nid yw mesurau difa adar yn cael eu darparu fel arfer; fodd bynnag fe allent gael eu cynnig os oes problem leol, ddifrifol yn bodoli a allai fod yn niwsans cyhoeddus.

ID: 2305, adolygwyd 23/03/2023