COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Rheoli Plâu

Sut i wneud Cais am Wasanaeth

Dros y ffôn - Ffoniwch ein Canolfan Gysylltu ar 01437 764551

Yn bersonol - Galwch heibio unrhyw un o'n Canolfannau Gwasanaethu Cwsmeriaid

Sylwch: rhaid talu ar adeg gwneud y cais am wasanaeth. Os na allwch dalu dros y ffôn, galwch heibio un o'n canolfannau gwasanaethu cwsmeriaid i ofyn am y gwasanaeth hwn a thalu. Ni allwn dderbyn cais am wasanaeth heb daliad.

ID: 2302, adolygwyd 24/01/2018