COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Diogelu pobl yn eu gwaith ac aelodau'r cyhoedd

Nod deddfwriaeth a gorfodaeth iechyd a diogelwch yw diogelu iechyd, diogelwch a lles pobl yn eu gwaith, a diogelu eraill, aelodau'r cyhoedd yn bennaf, a allai fod yn agored i beryglon sy'n deillio o'r modd y gwneir y gwaith.  

Mae'r prif gyfrifoldeb am iechyd a diogelwch yn y gweithle gyda'r cyflogwyr, y gweithwyr cyflogedig a'r hunangyflogedig, sy'n gyfrifol am gadw trefn a rheolaeth ar beryglon.  Cyfeirir at y rhain yn ‘ddalwyr dyletswydd' fel arfer. 

ID: 1409, adolygwyd 23/08/2017