Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Manylion Cyswllt

Cysylltwch â ni: Tîm Iechyd a Diogelwch

Drwy'r post:  

Is-adran Diogelu'r Cyhoedd
Cyngor Sir Penfro
Neuadd y Sir
Hwlffordd
Sir Benfro
SA61 1TP

Drwy e-bost: health&safety@pembrokeshire.gov.uk
Dros y ffôn: 01437 775179
Drwy ffacs: 01437 775491

Nid yw'r swyddogaeth Iechyd a Diogelwch wedi'i chwmpasu gan ymateb brys gwarantedig ar hyn o bryd, er bod rhestr o rifau ffôn swyddogion wedi'i darparu i'r system frys gorfforaethol.

Rhif ffôn tu allan i oriau gwaith. 0345 6015522

 

ID: 1540, adolygwyd 17/03/2023