Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Dolenni defnyddiol

Gweler isod ddolenni i gyrff proffesiynol sy'n berthnasol i iechyd a diogelwch.

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)
Adeiladau'r Llywodraeth,
Cyfnod 1,
Tŷ Glas,
Llanisien,
Caerdydd
CF14 5SH

Ffôn: 02920 263176
Ffacs: 02920 263068

Llyfrau HSE
PO Box 1999
Sudbury
Suffolk
CO10 2WA
Ffôn: 01787 881165

 

Hybu Gwaith Cymru
Ffôn: 0845 609 6006

Cymdeithas Gweinyddu Petrolewm a Ffrwydron (APEA)
PO Box 106
Saffron Walden
CB11 3XT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 0845 603 5507
Ffacs: 0845 603 5507
E-bost: admin@apea.org.uk

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Pencadlys Gwasanaeth,
Heol Llwyn Pisgwydd,
Caerfyrddin,
SA31 1SP

Ffôn: 0370 6060699
Ffacs 01267 220562
E-bost mail@mawwfire.gov.uk

Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd

LACORS


Llywodraeth Cynulliad Cymru

Cymunedau a Llywodraeth Leol 

 

ID: 1539, adolygwyd 17/03/2023