COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Dolenni defnyddiol

Gweler isod ddolenni i gyrff proffesiynol sy'n berthnasol i iechyd a diogelwch.

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)
Adeiladau'r Llywodraeth,
Cyfnod 1,
Tŷ Glas,
Llanisien,
Caerdydd
CF14 5SH

Ffôn: 02920 263176
Ffacs: 02920 263068
Gwefan: www.hse.gov.uk

Llyfrau HSE
PO Box 1999
Sudbury
Suffolk
CO10 2WA
Ffôn: 01787 881165

Hybu Gwaith Cymru
Ffôn: 0845 609 6006
Gwefan: www.workboostwales.org.uk

Cymdeithas Gweinyddu Petrolewm a Ffrwydron (APEA)
PO Box 106
Saffron Walden
CB11 3XT
Y Deyrnas Unedig

Ffôn: 0845 603 5507
Ffacs: 0845 603 5507
E-bost: admin@apea.org.uk
Gwefan: www.apea.org.uk

Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Pencadlys Gwasanaeth,
Heol Llwyn Pisgwydd,
Caerfyrddin,
SA31 1SP

Ffôn: 0370 6060699
Ffacs 01267 220562
E-bost mail@mawwfire.gov.uk
Gwefan: www.mawwfire.gov.uk/

Sefydliad Siartredig Iechyd yr Amgylchedd
Gwefan: https://www.cieh.org

Cydgysylltwyr Gwasanaethau Rheoliadol yr Awdurdod Lleol (LACORS)
Local Government House
Smith Square
Llundain
SW1P 3HZ

Ffôn: 020 7665 3888
Ffacs: 020 7665 3887        
E-bost: info@lacors.gov.uk
Gwefan: www.lacors.gov.uk

Llywodraeth Cynulliad Cymru
Gwefan:  https://new.wales.gov.uk/

Cymunedau a Llywodraeth Leol 
Gwefan: www.communities.gov.uk

 

ID: 1539, adolygwyd 22/11/2017