Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Swyddogaeth a gwaith y Tîm Iechyd a Diogelwch

Gorfodir deddfwriaeth iechyd a diogelwch gan arolygwyr o'r Weithrediaeth Iechyd a Diogelwch Genedlaethol (HSE) a gan arolygwyr o'r Awdurdod Lleol.     

Mae gan Gyngor Sir Penfro gyfrifoldebau o ran gorfodi iechyd a diogelwch ar gyfer rhai safleoedd/adeiladau a gweithgareddau gwaith arbennig, sy'n deillio o brif weithgarwch y gweithle.  Gweler  Yr Awdurdod Lleol a'r HSE 

Swyddogaeth Cyngor Sir Penfro, yn awdurdod gorfodi iechyd a diogelwch, yw sicrhau bod dalwyr dyletswydd yn cadw trefn a rheolaeth ar beryglon yn effeithiol, ac felly yn atal niwed.  Mae gwaith y gwasanaeth wedi ei egluro mewn Cynllun Gwasanaeth Iechyd a Dioglewch Atodiad 1 Atodiad 2  lleol.

Os bydd rhaid i ni weithredu er mwyn gorfodi byddwn yn dilyn ein Polisi Gorfodi Iechyd a Diogelwch .

Y prif swyddogaethau mae'r tîm yn eu cyflawni yw:

Yn ogystal â rheoleiddio iechyd a diogelwch, mae'r Tîm yn gyfrifol am ystod o swyddogaethau diogelwch cyhoeddus cysylltiedig.  Mae'r rhain yn cynnwys:    

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â'r:

Tîm Iechyd a Diogelwch,
Adran Diogelwch y Cyhoedd,
Cyngor Sir Penfro, 
Neuadd y Sir,
Hwlffordd, 
Sir Benfro, 
SA61 1TP

Ffôn:  01437 775179 

E-bost: health&safety@pembrokeshire.gov.uk                      

ID: 1410, adolygwyd 17/03/2023