COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Taflenni Canllawiau a Ffurflenni Cais

Ble y bo'n briodol, bydd yr Awdurdod yn cynhyrchu deunydd canllaw sydd yn berthnasol i sectorau penodol. 
Bydd y canllawiau'n cael eu rhoi yma pan fyddant wedi'u cynhyrchu.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â'r:  

Tîm Iechyd a Diogelwch, Is-adran Diogelu'r Cyhoedd, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro, SA61 1TP 
Ffôn: 01437 775179  
E-bost: health&safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1535, adolygwyd 16/08/2019