Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Thrydyllu Cosmetig ayb

Rhaid cofrestru holl fangreoedd a phobl sy’n cynnal y gweithgareddau canlynol gyda’r Cyngor:

  • Nodwyddo
  • Trydyllu clustiau
  • Electrolysis
  • Tatŵo
  • Trydyllu cosmetig
  • Lliwio croen lled-barhaol

Bydd y Cyngor yn archwilio problemau neu gwynion perthnasol i lanweithdra neu iechyd a diogelwch.

Mae’r ffïoedd fel a ganlyn:

Cofrestru gwreiddiol

  • Cais newydd am Dystysgrif Gofrestru gyda staff presennol:  £251.00

Staff newydd

  • I ychwanegu rhywun at Dystysgrif Gofrestru bresennol: £125.50

 

ID: 2211, adolygwyd 13/01/2023