Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Yr Awdurdod Lleol a'r HSE

Awdurdodau Gorfodi

Yn y DU caiff gorfodi rheoliadau iechyd a diogelwch yn y gweithle ei rannu i raddau helaeth rhwng awdurdodau lleol a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

Y Rheoliadau Awdurdodau Gorfodi sy’n penderfynu’r awdurdod gorfodi perthnasol ar gyfer gwahanol gategorïau o weithle. Mae’r Rheoliadau hyn yn neilltuo cyfrifoldeb yn ôl natur y prif weithgaredd gwaith, fel a ganlyn:

Awdurdod Lleol (heblaw gwaith y Cyngor)

 • Siopau 
 • Swyddfeydd
 • Eiddo Arlwyo
 • Llety 
 • Gweithgareddau hamdden a chwaraeon 
 • Warysau 
 • Cartrefi gofal preswyl
 • Trinwyr gwallt / Parlyrau harddu
 • Sinemâu 
 • Canolfannau teiars a phibelli gwacáu 
 • Eglwysi
 • Golchfeydd

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)

 • Dociau 
 • Ffermydd 
 • Caeau ffair 
 • Gweithgareddau adeiladu 
 • Eiddo ym meddiant y Cyngor
 • Deintyddion
 • Meddygon 
 • Prifysgolion 
 • Ysgolion 
 • Ffatrïoedd
 • Ysbytai
 • Cartrefi nyrsio 

Mae gwefan yr HSE yn cynnwys dewis cynhwysfawr o hysbysrwydd a chanllawiau iechyd a diogelwch sy’n rhoi ffeithiau ar ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a’r hyn sydd raid i fusnesau ei wneud. Dechreuwch trwy edrych dan adran y pwnc neu ddiwydiant perthnasol.

Os bydd arnoch angen cyngor iechyd a diogelwch neu gyngor technegol mewn cysylltiad â gweithgaredd sydd â Chyngor Sir Penfro fel yr awdurdod gorfodi, cysylltwch â ni.

I gael cyngor technegol mewn cysylltiad â gweithgaredd sydd â’r HSE fel yr awdurdod gorfodi, cysylltwch â’r HSE gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein ar wefan HSE.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Iechyd a Diogelwch,
Isadran Diogelu’r Cyhoedd,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP.

Ffôn: 01437 775179
E-bost: health&safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1407, adolygwyd 17/03/2023