Rheoliad Iechyd a Diogelwch

Yr Awdurdod Lleol a'r HSE

Awdurdodau Gorfodi

Yn y DU caiff gorfodi rheoliadau iechyd a diogelwch yn y gweithle ei rannu i raddau helaeth rhwng awdurdodau lleol a’r Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE).

Y Rheoliadau Awdurdodau Gorfodi sy’n penderfynu’r awdurdod gorfodi perthnasol ar gyfer gwahanol gategorïau o weithle. Mae’r Rheoliadau hyn yn neilltuo cyfrifoldeb yn ôl natur y prif weithgaredd gwaith, fel a ganlyn:

Awdurdod Lleol (heblaw gwaith y Cyngor)

Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)

Siopau 

Swyddfeydd

Eiddo Arlwyo

Llety 

Gweithgareddau hamdden a chwaraeon 

Warysau 

Cartrefi gofal preswyl

Trinwyr gwallt / Parlyrau harddu

Sinemâu 

Canolfannau teiars a phibelli gwacáu 

Eglwysi

Golchfeydd

Dociau 

Ffermydd 

Caeau ffair 

Gweithgareddau adeiladu 

Eiddo ym meddiant y Cyngor

Deintyddion

Meddygon 

Prifysgolion 

Ysgolion 

Ffatrïoedd

Ysbytai

Cartrefi nyrsio 

Mae gwefan yr HSE yn cynnwys dewis cynhwysfawr o hysbysrwydd a chanllawiau iechyd a diogelwch sy’n rhoi ffeithiau ar ddeddfwriaeth iechyd a diogelwch a’r hyn sydd raid i fusnesau ei wneud. Dechreuwch trwy edrych dan adran y pwnc neu ddiwydiant perthnasol.

Os bydd arnoch angen cyngor iechyd a diogelwch neu gyngor technegol mewn cysylltiad â gweithgaredd sydd â Chyngor Sir Penfro fel yr awdurdod gorfodi, cysylltwch â ni.

I gael cyngor technegol mewn cysylltiad â gweithgaredd sydd â’r HSE fel yr awdurdod gorfodi, cysylltwch â’r HSE gan ddefnyddio’r ffurflen ar-lein ar wefan HSE.

Os bydd arnoch angen gwasanaethau ymgynghorydd iechyd a diogelwch, ymwelwch â Chofrestr Ymgynghorwyr Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (OSHCR).

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Tîm Iechyd a Diogelwch,
Isadran Diogelu’r Cyhoedd,
Cyngor Sir Penfro,
Neuadd y Sir,
Hwlffordd,
Sir Benfro,
SA61 1TP.

Ffôn: 01437 775179
E-bost: health&safety@pembrokeshire.gov.uk

ID: 1407, adolygwyd 24/11/2017