COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws

Rhybuddion, Caeadau ac Argyfyngau

##ALTURL## Cynllunio at Argyfwng

Cynllunio at Argyfwng

Bydd ein Tîm Cynllunio at Argyfwng yn asesu’r bygythion a pheryglon i Sir Benfro ac yn cynllunio ar gyfer ymateb ac adfer, os bydd digwyddiad.
##ALTURL## Llifogydd a Thywydd Garw

Llifogydd a Thywydd Garw

Gwybodaeth a chyngor ar beth i’w wneud pan fo llifogydd neu rybuddion tywydd garw.

GWASANAETH GWYBODAETHID: 29, revised 04/03/2020