Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol

Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol

Cyn i chi wneud cais Rhyddid Gwybodaeth neu Gwybodaeth Amgylcheddol byddai'n werth i chi edrych ar ein Coflyfr Datgeliadau i benderfynu a gafodd y cwestiwn ei ofyn a'i ateb o'r blaen. Mae'r Coflyfr Datgeliadau'n rhestru ein holl ymatebion i geisiadau a wnaed dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004.  Efallai y byddwch hefyd yn dod o hyd i'r wybodaeth rydych yn chwilio amdano yn y Cynllyn Cyhoeddi.

Os na chewch hyd i'r wybodaeth sydd arnoch ei hangen, mae gennych hawl i ofyn i ni am wybodaeth dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Deddf Gwarchod Data 2018. Os hoffech wneud cwyn, ewch i Cwynion syn ymwneud a Rhyddid Gwybodaeth.

Ar gyfer ymholiadau cysylltwch â:

E-bost: FOI@pembrokeshire.gov.uk

Tîm Rhyddid Gwybodaeth (01437) 77 6684

ID: 487, adolygwyd 18/07/2024