Rhyddid Gwybodaeth

Adborth gan Ddefnyddwyr

Gall adborth gan ddefnyddwyr ar y Cofnod Datgeliadau a Chynlluniau Cyhoeddi yn cael ei gyflwyno gyda'r ffurflen Adborth Cwsmeriaid - Canmoliaeth / Sylwadau neu'n uniongyrchol i:

Katy Holman
Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth a Rhyddid Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1PT
neu e-bost - FOI@pembrokeshire.gov.uk

I gael rhagor o wybodaeth am Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol a Chynlluniau Cyhoeddi, ymwelwch â gwefan y Comisiynydd Gwybodaeth.

ID: 508, adolygwyd 18/08/2017