Rhyddid Gwybodaeth

Ail-ddefnyddio Gwybodaeth a Gyhoeddwyd

Rhaid cael caniatâd clir y cyngor cyn ail-ddefnyddio gwybodaeth a ddisgrifir ar y dudalen hon oni bai fod hyn yn dod o fewn amodau trwydded benodol. Defnyddiwch y manylion cyswllt ar y dudalen Ymateb Defnyddwyr i ofyn am ganiatâd.

ID: 507, adolygwyd 18/08/2017