Rhyddid Gwybodaeth

Ffioedd a Thaliadau ynghylch Rhyddid Gwybodaeth

Rydym yn ceisio cynnig gwybodaeth am ddim lle bynnag y gallwn. Pan fydd rhaid i ni godi tâl arnoch am wybodaeth, bydd cyfiawnhad dros y taliadau, fe fyddant yn dryloyw ac yn cael eu cadw at isafswm.

Efallai y bydd taliadau'n cael eu gwneud am dreuliau gwirioneddol megis:

  • Llungopïo/argraffu
  • Postio a phecynnu
  • Y gost a godir yn uniongyrchol o ganlyniad i weld y wybodaeth

Efallai y bydd taliadau'n cael eu gwneud hefyd am wybodaeth lle maent yn cael eu hawdurdodi'n gyfreithlon. Bydd rhestr o ffioedd yn cael ei chyhoeddi ar gyfer gwybodaeth o'r fath.

Mae'n bosibl y caiff taliadau eu gwneud am setiau data hawlfraint (neu rannau o setiau data) sydd ar gael i'w hailddefnyddio.

ID: 506, adolygwyd 18/08/2017