Rhyddid Gwybodaeth

Sut i Apelio yn Erbyn Ymateb

Os ydych eisiau apelio yn erbyn ymateb yr Awdurdod i'ch cais am wybodaeth, gallwch ofyn am gael cynnal Adolygiad Mewnol. Gwnewch eich cais yn ysgrifenedig i:

Katy Holman
Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth a Rhyddid Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1PT
neu e-bost - FOI@pembrokeshire.gov.uk

Byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth o fewn tri diwrnod gwaith. Bydd Panel Adolygu Annibynnol yn ymchwilio i'ch cwyn cyn pen 20 diwrnod gwaith; fodd bynnag mae amgylchiadau pan fydd ceisiadau'n cael eu cwblhau o fewn 40 diwrnod gwaith.

Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol - Polisi Adolygu Mewnol

Os nad ydych yn fodlon ar ymateb y Panel Adolygu Mewnol, mae gennych hawl i gysylltu â'r Comisiynydd Gwybodaeth, sef y corff rheoleiddiol ar gyfer Deddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru
Ail Lawr,
Tŷ Churchill,
Ffordd Churchill,
Caerdydd.
CF10 2HH
Ffôn: 02920 678400
Ffacs: 02920 678399
E-bost: wales@ico.gsi.gov.uk

ID: 505, adolygwyd 18/08/2017