COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Rhyddid Gwybodaeth

Sut i Apelio yn Erbyn Ymateb

Os ydych eisiau apelio yn erbyn ymateb yr Awdurdod i'ch cais am wybodaeth, gallwch ofyn am gael cynnal Adolygiad Mewnol. Gwnewch gais ysgrifenedig o fewn deufis i ddyddiad yr ymateb i’ch cais gwreiddiol, os gwelwch yn dda:


Jennifer Brown
Uwch Swyddog Llywodraethu Gwybodaeth
Neuadd y Sir
Hwlffordd
SA61 1PT
neu e-bost - FOI@pembrokeshire.gov.uk

Bydd Swyddog Adolygu annibynnol yn adolygu eich cais, ac yn ymateb o fewn 20 diwrnod gwaith. Serch hynny, mae amgylchiadau lle caiff ceisiadau eu cwblhau o fewn 40 diwrnod gwaith.

 


Os nad ydych chi’n fodlon â chanlyniad yr Adolygiad Mewnol, mae gennych yr hawl i gysylltu â Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, corff rheoleiddio’r Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth a Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol.

 

Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth - Cymru
Ail Lawr,
Tŷ Churchill,
Ffordd Churchill,
Caerdydd.
CF10 2HH
Ffôn: 0330 414 6421

Ebost: wales@ico.org.uk

ID: 505, adolygwyd 05/02/2021