Rhyddid Gwybodaeth a Gwybodaeth Amgylcheddol

ystadegau perfformiad rheoliadau rhyddid gwybodaeth/gwybodaeth amgylcheddol

  • Ymatebwyd i 95% neu fwy o geisiadau a dderbyniwyd o fewn 20 diwrnod gwaith - Da
  • Ymatebwyd i 90-94% o geisiadau a dderbyniwyd o fewn 20 diwrnod gwaith – Digonol
  • Ymatebwyd i lai na 90% o geisiadau o fewn 20 diwrnod gwaith – Anfoddhaol

Blwyddyn galendr

(yn unol â Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth)

Nifer y ceisiadau a gwblhawyd

Nifer y ceisiadau a gwblhawyd o fewn 20 diwrnod gwaith

% a gwblhawyd o fewn 20 diwrnod gwaith

2023 (ar ddiwedd Chwarter 3) 765 721 94%
2022 858 817 95%
2021 807 774 96%
2020 814 675 83%
2019 1159 1026 89%

 

 

ID: 9878, adolygwyd 10/04/2024