Safleoedd Amwynder Dinesig (Tip)

Beth yw Canolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu? (Tip)

Yn fyr, gwasanaeth cynhwysfawr yw Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu sy'n eich galluogi i waredu ac ailgylchu eich gwastraff.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, mae Cyngor Sir Penfro wedi buddsoddi arian sylweddol yn y  canolfannau hyn trwy eu gwella er mwyn iddynt allu derbyn rhagor o lifoedd gwastraff. Ar ben hynny mae'r Cyngor wedi rhoi hyfforddiant dwys i'r staff. 

Erbyn hyn mae ailgylchu'ch gwastraff yn dasg rwyddach nag y bu hi erioed.

ID: 2337, adolygwyd 24/01/2018