Safleoedd Amwynder Dinesig (Tip)

Canolfan Amwynder ac Ailgylchu Ddinesig Tyddewi

Cyfarwyddiadau i’r safle:

O gyfeiriad Tyddewi

 

  • Cymrwch y brif ffordd o Dyddewi tuag at Abergwaun (A487).
  • Lleolir y Ganolfan Amwynder ac Ailgylchu Dinesig tua 2 filltir ar yr ochr dde. (Mae Fferm yr Hendre ychydig ymhellach ymlaen ar yr ochr chwith).

 

O gyfeiriad Llanrhian a Mathri

 

  • Cymrwch y brif ffordd o Abergwaun tuag at Dyddewi (A487).
  • Ewch drwy Garnhedryn a heibio’r tro am Gaerfarchell ar yr ochr chwith.
  • Pasiwch Fferm yr Hendre ar y dde ac yna trowch i’r chwith ymhen tua 100 llath.
  • Mae’r Ganolfan Amwynder ac Ailgylchu Dinesig ar ddiwedd y ffordd hon.

 

Dwyreiniad - 178502

Gogleddiad - 226724

ID: 429, adolygwyd 20/10/2017