Safleoedd Amwynder Dinesig (Tip)

Oriau Agor Canolfannau a Chyfarwyddiadau

Safle

Oriau agor y gaef
1 Hydref - 31 Mawrth

Oriau agor y haf

1 Ebrill - 30 Medi

Oriau agor yr haf
01 Ebrill - 30 Medi

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Winsel
Old Hakin Road 
Hwlffordd 
Sir Benfro 
SA61 1XG 

Gwelwch y cyfeiriadau

 

Llun - Mawrth 08:30 - 16:00


Mercher - Iau Ar GAU


Gwener - Sadwrn 08:30 - 16:00


Lun 10:00 - 16:00

Llun - Gwener 08:30 - 17:30

Sad - Sul 08:30 - 16:00

08:30  - 17:30   Llun - Gwener

08:30  - 16:00   Sadwrn a Sul

 

 

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Hermon
Rhydiau 
Hermon 
Crymych 
Sir Benfro 
SA41 3QT 

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth Ar Gau


Mercher - Sul 10:15 - 16:00

Llun - Sul 10:15 - 16:00

10:15 - 16:00

 7 diwrnod yr wythnos 

 

 

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Marnawan 
Cnwc Sandy 
Marnawan 
Abergwaun 
Sir Benfro 
SA65 9QE

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth 08:30 - 16:00


Mercher - Iau Ar GAU


Gwener - Sadwrn 08:30 - 16:00


Lun 10:00 - 16:00

Llun - Gwener 08:30 - 17:30

Sad - Sul 08:30 - 16:00

08:30 - 17:30    Llun - Gwener

08:30 - 16:00    Sadwrn a Sul

 

 

 

Canolfan Aigylchu ac Amwynderau Dinesig Crane Cross
Rhodfa Devonshire
Saundersfoot
SA69 9EE

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth 08:30 - 16:00


Mercher - Iau Ar GAU


Gwener - Sadwrn 08:30 - 16:00


Lun 10:00 - 16:00

Llun - Gwener 08:30 - 17:30

Sad - Sul 08:30 - 16:00

08:30 - 17:30    Llun - Gwener

08:30 - 16:00    Sadwrn a Sul  

 

 

 

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Tyddewi 
Ar bwys Fferm Hendre 
Ffordd Abergwaun 
Tyddewi 
Sir Benfro
SA62 6BY 

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth Ar Gau


Mercher - Llun 10:15 - 16:00

Llun - Sul 10:15 - 16:00

10:15  - 16:00

7 diwrnod yr wythnos

 

 

Canolfan Mwynder Dinesig ac Ailgylchu Waterloo 
Ystad Ddiwydiannol Waterloo 
Doc Penfro 
Sir Benfro 
SA72 4RT 

Gwelwch y cyfeiriadau

Llun - Mawrth Ar Gau


Mercher - Sadwrn 08:30 - 16:00


Llun 10:00 - 16:00

Llun Gwener 08:30 - 17:30

Sad - Sul 08:30 - 16:00

08:30 - 17:30   Llun - Gwener

08:30 - 16:00   Sadwrn a Sul

 

 

 

 

Mae ein holl Ganolfannau Amwynder Dinesig ac Ailgylchu ar agor ar Wyliau Banc heblaw Dydd Nadolig, Dydd Gŵyl Sant Steffan a Dydd Calan.

 

Nid ydym yn derbyn bagiau Oren yn unrhyw un o'n Canolfannau Mwynder Dinesig ac Ailgylchu.

 

ID: 423, adolygwyd 28/03/2018