Pa brisiau fydd yn rhaid imi eu talu?

Os bydd yn rhaid ichi dalu prisiau, fel y nodir yn y tabl, yna bydd yn rhaid gwneud hynny yn unol â'r rhestr brisiau ganlynol.

O 1 Ebrill 2024:  

Ffioedd a Thaliadau Gwastraff Annomestig Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu 2024/25

* Noder y gall taliadau newid oherwydd gwerthoedd y farchnad.                                                                 

** Meini Prawf Gwastraff Cartrefi DIY fel y nodir yn Rheoliadau Diwygio Gwastraff a Reolir (Cymru a Lloegr) 2023

(i) bod y gwastraff yn cael ei gynhyrchu mewn eiddo domestig gan feddianwyr yr eiddo domestig hwnnw sy'n gwneud eu gwaith adeiladu neu ddymchwel eu hunain, gan gynnwys gwaith paratoi;        

(ii) nad yw'r gwastraff yn deillio o waith adeiladu neu waith dymchwel, gan gynnwys gwaith paratoi, y mae taliad wedi'i wneud ar ei gyfer neu y mae i'w wneud;                                   

(iii) mae swm y gwastraff sy'n cael ei ddanfon i unrhyw safle gwaredu gwastraff mewn un ymweliad naill ai—                                                         

(a) yn llai na 100 litr ac y gellir ei osod mewn dau fag 50 litr, neu                                                                 

(b) un eitem o wastraff nad yw'n fwy na 2000mm x 750mm x 700mm o ran maint; ac                                                        

(iv) nad yw'r gwastraff sy'n cael ei ddanfon i safleoedd gwaredu gwastraff yn fwy na phedwar ymweliad unigol fesul aelwyd mewn unrhyw gyfnod o bedair wythnos.                                                                                                                            

Mae unrhyw wastraff DIY yn uwch na'r terfynau hyn yn atebol am dâl gwaredu yn unol â'r amserlen.

Dyma rai enghreifftiau o wastraff math DIY:        

  • Bath/cawod              
  • Postyn ffens              
  • Uned gegin
  • Rwbel  
  • Tanc dŵr (seston)   
  • Paneli ffens / siediau             
  • Cegin bwrdd gweithio           
  • Cypyrddau Dillad wedi’u gosod     

Llwyth Bach = pickup, fan fach h.y. Peugeot Partner / Citroen Berlingo neu drelar un echel

Llwyth Canolig = Fan maint Transit neu drelar dwy echel

Llwyth Mawr = Fan maint Luton

Disgrifiad

Cyfyngiadau Cartref Ffi Benodol Bag (60L) Bag Tunnell (750 litr) Llwyth Bach Llwyth Canolig Llwyth Mawr 
Gwastraff Cyffredinol/ Deunydd Gwely Anifeiliaid /Llysiau'r Gingroen (Ragwort) Dillad gwely anifeiliaid / llysiau'r gingroen  (ragwort) - Hyd at 2 sach maint sbwriel yn rhad ac am ddim y mis   £2.50   £100.00 £200.00 £300.00
Pren* Yn amodol ar Feini Prawf DIY Cartref **   £1.50   £65.00 £130.00 £195.00
Rwbel * Yn amodol ar Feini Prawf DIY Cartref **   £1.00   £28.00 £56.00 £84.00
Bordiau plastr* (tâl lleiafswm) Yn amodol ar Feini Prawf DIY Cartref **  Hyd at 2 sach maint sbwriel yn rhad ac am ddim y mis £44.50 £2.50   £89.00 £178.00 £267.00
Gwastraff gardd *     £1.00 £12.50 £45.00 £90.00 £135.00
Carpedi a deunydd o dan carped *     £2.50   £100.00 £200.00 £300.00
Teiars - beic/car/fan fesul uned Hyd at 4 teiar car yn rhad ac am ddim y flwyddyn £3.50          
Silindrau Nwy - fesul uned   TBC          
Matresi fesul uned *   £12.00          
Olew - Cerbyd / Mwynau / Llysiau - fesul pris potel fesul litr. Olew Cerbyd - uchafswm o 5 litr y mis fesul aelwyd. £1.00          
Paent, farnais a theneuwyr, plaladdwyr a chwynladdwyr - pris fesul cynhwysydd fesul litr   £1.50          
Bwyd (23L)   £1.20          
Gosodiadau a Ffitiadau (neu un eitem swmpus neu eitem wedi'i gosod heb fod yn fwy na 2,000mm wrth 750mm wrth 700mm, tua maint bath neu sgrin gawod) Yn amodol ar Feini Prawf DIY Cartref ** Cost yn seiliedig ar y deunydd fel uchod          

Ffioedd a Thaliadau Gwastraff Annomestig Canolfannau Gwastraff ac Ailgylchu 2024/25

 

ID: 11546, revised 15/05/2024
Print