Safleoedd Amwynder Dinesig (Tip)

Pa brisiau fydd yn rhaid imi eu talu?

Os bydd yn rhaid ichi dalu prisiau, fel y nodir yn y tabl uchod, yna bydd yn rhaid gwneud hynny yn unol â'r rhestr brisiau ganlynol.

Y Rhestr Brisiau - o 1 Ebrill 2018 hyd 31 Mawrth 2019  

Y Rhestr Brisiau    2018/19
  HEB TAW TAW YN CYNNWYS TAW
Fesul bag/sach sbwriel neu'r hyn sy'n cyfateb iddo £1.42 £0.28  £1.70 
Llwyth bychan (fan agored neu fan fach) £54.17 £10.83  £65.00 
Llwyth canolig (fan maint fan gludo neu ôl-gerbyd â dwy echel) £92.50 £18.50  £111.00
Llwyth mawr (fan maint fan Luton) £128.33 £25.67  £154.00 
Plastrfwrdd a Gypswm - fesul brasamcan o dunnell £109.83  £21.97  £131.80
Gypswm - Isafbris yn ogystal â TAW (Masnachwyr) £27.08  £5.42  £32.50 
ID: 2341, adolygwyd 09/04/2018