Safleoedd Amwynder Dinesig (Tip)

Pwy sy'n gallu eu defnyddio?

Mae'r Canolfannau Amwynder Dinesig ac Ailgylchu ar agor i bob deiliad tŷ a busnes bach ac maent yn derbyn amrywiaeth o wastraffau'r cartref a gwastraff tasgau'r cartref (DIY) fel y nodir yn y linc "Pa bethau allaf i fynd â hwy i'r canolfannau?"

Nid diben Canolfannau Amwynder Dinesig Cyngor Sir Penfro yw bod yn fannau lle gellir gwaredu meintiau mawr o wastraff gwaith adeiladu a dymchwel, gan fusnesau na chwaith gan gartrefi a fu'n gwneud gwaith DIY adnewyddu’r cartref yn sylweddol.

Ni fydd y canolfannau yn derbyn meintiau mawr o ddefnyddiau ac felly fe'ch cynghorir i ddefnyddio contractwr gwastraff/sgipiau trwyddedig er mwyn cael gwared â’r gwastraff.

ID: 2339, adolygwyd 24/01/2018