Safleoedd Amwynder Dinesig (Tip)

Sawl Canolfan sydd yn y Sir i gyd?

Mae chwe safle i gyd, a'r un mwyaf yw'r Ganolfan Amwynder Dinesig ac Ailgylchu ar Old Hakin Road yn Winsel, Hwlffordd.

Mae'r safleoedd eraill wedi eu lleoli ym:

ID: 2338, adolygwyd 24/01/2018