Safonau Masnach

Sgamiau a Thwyllwyr Masnach

Mae Safonau Masnachu Sir Benfro yn ymchwilio i gŵynion am werthwyr stepen drws a sgamiau ar y ffôn, yn y post ac ar-lein. Cynigir cyngor a chymorth ymarferol i ddioddefwyr, a rhoddir sgyrsiau addysgiadol i grwpiau lleol ar sut i adnabod twyll a sut i warchod eu hunain rhag cael eu twyllo.

Gallwch hefyd gael help a chyngor ar sgamiau o:

Scambusters

Cyngor ar Bopeth 

Action Fraud

Which

Friends Against Scams

ID: 2677, adolygwyd 21/08/2018