Sir Benfro Ddiogelach

Tîm Sir Benfro Ddiogelach

Mae Diogelwch Cymunedol yn rhan feunyddiol o swyddi llawer o staff o fewn yr asiantaethau sy'n rhan o Sir Benfro Ddiogelach. Er hynny, mae tîm pwrpasol yn bodoli a'i unig ffocws yw gweithio tuag at gadw Sir Benfro'n ddiogel.

Amlinellir y tîm isod:

Sinead Henehan - Rheolwr Diogelwch Y Gymuned Tlodi ac Adfywio

Ian Whiteford - Cwnstabl Diogelwch Cymunedol yr Heddlu

Gellir cysylltu â thîm Sir Benfro Ddiogelach ar 01437 775540 neu hefyd gallwch chi gyfleu negeseuon atom trwy eich Timau Plismona yn y Gymdogaeth.

ID: 2877, adolygwyd 16/03/2022