Strategaeth Cyfranogiad 2022 – 27

Amcanion Strategol

Byddwn yn:

  1. Cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith pobl leol o swyddogaethau'r Cyngor
  2. Cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith pobl leol o sut i ddod yn aelod o'r Cyngor, a beth mae aelodaeth yn ei olygu;
  3. Gwella mynediad pobl leol i wybodaeth am benderfyniadau a wnaed, neu i'w gwneud, gan y Cyngor
  4. Cynyddu ymwybyddiaeth o’r prosesau y gall pobl leol wneud sylwadau i'r Cyngor am benderfyniad cyn iddo gael ei wneud, ac ar ôl iddo gael ei wneud.
  5. Cynyddu ymwybyddiaeth o’r prosesau lle mae barn y cyhoedd yn cael ei drosglwyddo i’r pwyllgorau trosolwg a chraffu
  6. Cynyddu ymwybyddiaeth ymhlith aelodau etholedig o fanteision defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol i gyfathrebu â phobl leol
ID: 11004, adolygwyd 26/10/2023