Strategaeth Drafnidiaeth

Gronfa Gwaith Cymunedol

Mae Cyngor Sir Penfro’n ymrwymedig i ddwyn gwelliannau go iawn yn Sir Benfro. Mae’r Gronfa Gwaith Cymunedol Traffig a Phriffyrdd yn rhan o raglen Gwaith Priffyrdd y Cyngor.

Mae’r Gronfa Gwaith Cymunedol Traffig a Phriffyrdd yn darparu cyfle i gynghorau Tref/Cymuned/Dinas gyflwyno cynigion ar gyfer cynlluniau priffyrdd bychain, cysylltiedig â thrafnidiaeth a fydd yn costio hyd at £10,000. Yn arbennig, gellir cynnwys cynlluniau sydd heb broses gydnabyddedig yn barod neu na fyddent yn cael sgôr uchel yn y Gronfa Mân Waith. Mae gan y gronfa uchafswm lwfans o £10,000 y cynllun ar gyfer cyfraniad gan CSP gydag o leiaf 30% o gyllid cyfatebol.

Canllawiau Gronfa Gwaith Cymunedol

Cronfa Gwaith Cymunedol traffig a phriffyrdd ffurflen gais 2023-24

Cronfa Gwaith Cymunedol Traffig a Phriffyrdd Ffurflen Adnabod Gwelliant

 

ID: 10164, adolygwyd 30/05/2023