Strategaeth Gwastraff

Beth fyddai hyn yn ei olygu i Sir Benfro?

Beth fyddai hyn yn ei olygu i Sir Benfro?

Bydd hyn yn cyfeirio adnoddau gwerthfawr oddi wrth wasanaethau eraill y mae Cyngor Sir Penfro yn eu darparu ar ran y gymuned.   

Hefyd, os byddwn yn parhau i anfon gwastraff i safle tirlenwi bydd yn rhaid inni dalu costau sy'n gysylltiedig â gwaredu gwastraff mewn safle tirlenwi. Yn 2014 roedd y dreth dirlenwi, heb sôn am ddim byd arall, yn £80 y dunnell ond fe ellid dodi cosbau ariannol ychwanegol o £200 y dunnell os byddwn ni'n tirlenwi rhagor o wastraff pydradwy nag y caniatawyd inni ei wneud. 

 

ID: 2263, adolygwyd 24/01/2018